Fínsko: rozsiahla odborná príprava v oblasti prevencie pre sociálnych a zdravotníckych pracovníkov pomocou prispôsobiteľného ergonomického modelu

Keywords:

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy boli v roku 2020 príčinou približne tretiny absencií v Siun sote, spoločnom obecnom úrade pre sociálne a zdravotné služby v Severnej Karélii. Fínska organizácia vypracovala pre opatrovateľskú prácu a zdravotnú starostlivosť komplexný akčný plán, ktorý vychádzal z poznatkov v oblasti ergonómie. V tomto ergonomickom modeli sa kladie dôraz na prevenciu poškodení podporno-pohybovej sústavy prostredníctvom odbornej prípravy a zvyšovania informovanosti sociálnych a zdravotníckych pracovníkov. V rámci 15. ročníka súťaže Zdravé pracoviská – Cena za dobrú prax spoločný úrad Siun sote získal čestné ocenenie, ktorým sa uznáva príkladný postup úspešnej prevencie a riadenia poškodení podporno-pohybovej sústavy.

Prevziať in: en | fi | nl |