Vystavenie biologickým látkam a súvisiace účinky na zdravie v odvetviach odpadového hospodárstva a úpravy odpadových vôd
18/12/2019 Zadajte: Dokumenty na rokovanie 11 strany

Vystavenie biologickým látkam a súvisiace účinky na zdravie v odvetviach odpadového hospodárstva a úpravy odpadových vôd

Keywords:Nebezpečné látky, Biological agents, Choroby z povolania

Tento diskusný dokument predstavuje zistenia z výskumu rizík, ktorým sú vystavení pracovníci v oblasti odpadového hospodárstva a úpravy odpadových vôd. V EÚ sa produkuje stále viac odpadu a pracujúci v týchto odvetviach sú často vystavení potenciálne škodlivým mikroorganizmom, ako sú baktérie, vírusy a plesne. Diskusný dokument sa zaoberá príčinami a zdravotnými účinkami takéhoto vystavenia, a skúma, ako zmeny v prístupoch k odpadovému hospodárstvu ovplyvňujú riziká, ktorým sú pracovníci vystavení. Pohovory s odborníkmi a osobitné skupiny s pracovníkmi pomohli pri zbere informácií o politických opatreniach, ktoré by mohli pomôcť pri znižovaní rizík vrátane skupín pracovníkov, ktorí sú zvlášť ohrození.

Prevziať in:DE | EL | EN | FR | LV | MT

Ďalšie publikácie o tejto téme