Výstražné a kontrolné systémy: THOR, Spojené kráľovstvo

Keywords:

Súčasťou série piatich podrobných štúdií o výstražných a kontrolných prístupoch na odhaľovanie a monitorovanie monitorovanie nových ochorení z povolania, ako aj na predchádzanie týmto ochoreniam sa tento článok zaoberá sieťou THOR v Spojenom kráľovstve.

Popri všeobecnom programe THOR existujú osobitné programy THOR na zachytenie ochorení z povolania, ako sú respiračné, kožné alebo infekčné ochorenia, a THOR EXTRA je špeciálne navrhnutý na hlásenie podozrení na nové ochorenia z povolania. THOR vytvoril inovatívne funkcie na zjednodušenie nahlasovania, pričom zlepšuje kvalitu údajov a motivuje lekárov podávať správy poskytovaním príležitostí na nepretržitý odborný rozvoj prostredníctvom webových platforiem. Jeho mechanizmy na obojsmernú komunikáciu so spoločnosťami a orgánmi pre BOZP zabezpečujú jeho veľký prínos pre cielenú politiku a prevenciu založenú na dôkazoch.

Zistite, ako sa THOR využíva na informovanie tvorcov politík v oblasti nových a vznikajúcich zdravotných rizík pri práci.

Prevziať in: en