Výstražné a kontrolné systémy: SUVA, Švajčiarsko

Keywords:

Súčasťou série piatich podrobných štúdií o výstražných a kontrolných prístupoch na odhaľovanie a monitorovanie nových ochorení z povolania, ako aj na predchádzanie týmto ochoreniam sa tento článok zaoberá systémom SUVA vo Švajčiarsku.

Ako kompenzačný systém s prístupom „otvoreného zoznamu“ umožňuje nahlasovať aj ochorenia z povolania mimo predpísaného zoznamu pracovných ochorení.

Zistite, ako SUVA umožňuje varovať o nových a vznikajúcich ochoreniach z povolania. Prečítajte si viac o výhodách systému vrátane štandardizácie procesu podávania správ, komunikácie medzi spoločnosťami, lekármi a SUVA a silného prepojenia na prevenciu na pracovisku.

Prevziať in: en