Výstražné a kontrolné prístupy k identifikácii chorôb z povolania v EÚ – prezentácia určená odbornej verejnosti

Keywords:

Táto prezentácia, ktorá je určená odbornej verejnosti, poukazuje na zistenia veľkého projektu o výstražných a kontrolných prístupoch k identifikácii vznikajúcich rizík pre ochranu zdravia pri práci a nových chorôb z povolania.

Vďaka výskumu bude možné lepšie pochopiť účinné výstražné a kontrolné prístupy, ako aj spôsoby, akými môžu podporiť tvorbu politík a prevenciu nových chorôb z povolania na základe dôkazov.

Prezentáciu v angličtine si môžete tiež prevziať zo stránky Slideshare

Prevziať in: en | no |