Výstražné kontrolné systémy na identifikáciu chorôb z povolania v EÚ

Keywords:

Táto správa prináša zistenia z veľkého projektu o výstražných a kontrolných postupoch na identifikáciu nových vznikajúcich rizík pre zdravie pri práci a nových chorôb z povolania.

Skúmali sa existujúce postupy používané v Európskej únii (a niekedy aj kdekoľvek na svete), uskutočnila sa analýza 12 výstražných a kontrolných systémov, ako aj konzultácie s expertmi a zainteresovanými stranami, boli vydané odporúčania na vytvorenie a zlepšenie systémov dohľadu.

Tento výskum pomôže lepšie pochopiť/cieli na lepšie pochopenie účinných výstražných a kontrolných postupov a spôsobov, akými tieto systému môžu prispieť k tvorbe politík a prevencii nových chorôb z povolania na základe dôkazov.

Prevziať in: en