Výstražné a kontrolné systémy: Program SENSOR-Pesticides, USA

Keywords:

Súčasťou série piatich podrobných štúdií o výstražných a kontrolných systémoch na odhaľovanie a monitorovanie nových ochorení z povolania, ako aj na predchádzanie týmto ochoreniam sa tento článok zameriava na program SENSOR-Pesticides v USA.

Cieľom programu je identifikovať vznikajúce akútne zdravotné problémy súvisiace s pesticídmi, pričom tiež zabezpečuje dohľad nad pesticídmi uvedenými na trh.

Program SENSOR-Pesticides si zhromažďovaním informácií z ministerstva poľnohospodárstva, kontrolných stredísk pre otravy a z kompenzačného systému pre pracovníkov vytvoril jednoduchý ale dôkladný postup na zhromažďovanie údajov pomocou štandardizovaných premenných, posudzovania hlásených prípadov a určovania závažnosti prípadov, úrovne výstrahy a následných opatrení.

Prevziať in: en