Výstražné a kontrolné systémy: SIGNAAL, Holandsko/Belgicko

Keywords:

Súčasťou série piatich podrobných štúdií o výstražných a kontrolných prístupoch na odhaľovanie a monitorovanie nových ochorení z povolania, ako aj na predchádzanie týmto ochoreniam sa tento článok zaoberá systémom SIGNAAL v Holandsku a Belgicku.

SIGNAAL je jedným z niekoľkých výstražných a kontrolných systémov a jeho primárnym účelom je identifikovať prípady potenciálne nových ochorení z povolania a zdravotných rizík pri práci. Táto internetová služba umožňuje lekárom podávať správy praktickým, rýchlym a jednoduchým spôsobom o podozreniach na nové ochorenia z povolania, ktoré následne skúma panel belgických a holandských odborníkov v oblasti pracovného zdravia, a môže viesť k rôznym úrovniam výstrah a spúšťať preventívne opatrenia.

Prečítajte si príklady prípadov, zistite, čo odborníci považujú za spúšťače a prekážky systému, a oboznámte sa s procesmi zavedenými na odhaľovanie nových ochorení z povolania.

Prevziať in: en