Deltakende tilnærming for å redusere risiko forbundet med muskel- og skjelettlidelser blant vedlikeholdsteknikere

Keywords:

Arbeidet til vedlikeholdsteknikere på produksjonssteder innebærer ofte vanskelige bevegelser og ubekvemme stillinger i trange rom.

Denne casestudien ser på deltakende tiltak ved et produksjonssted for oftalmiske linser i Irland for å redusere risikofaktorer for muskel- og skjelettlidelser blant vedlikeholdsteknikere. En intern sikkerhets- og helsekoordinator organiserte intervensjonen som omfattet både vedlikeholdsteknikere og maskinoperatører.

Sammen identifiserte og vurderte de risikoer, med fokus på en spesifikk oppgave som teknikere måtte utføre i knelende stilling. Når en løsning ble funnet, ble både teknikerne og operatørene konsultert for å sikre at den foreslåtte endringen ville ha en positiv innvirkning på alle involverte på arbeidsplassen.      

Last ned in: en | ro | sk |