Arbeidstakermedvirkning for forebygging av muskel- og skjelettlidelser ved montering av varmtvannsberedere

Keywords:

Denne casestudien fremhever trinnene som er involvert i deltakende tiltak for å redusere yrkesrisikoen til montører av varmtvannsberedere og hvordan disse tiltakene ble implementert i bedriftens forebyggingskultur.

Forskerne fra det nasjonale instituttet for yrkesskadetrygd brukte en innovativ metode som kombinerer fokusgrupper bestående av arbeidstakere og feiltreanalyse. I hovedsak deltok arbeidstakerne i å identifisere og prioritere risikoer samt foreslå løsninger. Da ledelsen implementerte forslag om å forbedre utstyr, arbeidsstasjonens utforming og monteringsprosedyrer, reagerte arbeidstakerne positivt.

Som et resultat ble de mer bevisste på og proaktive i saker knyttet til egen sikkerhet og helse.  

Last ned in: en | sk |