Medvirkningsbaserte seminarer med kvinnelige kjøkkenmedarbeidere for å finne løsninger på muskel- og skjelettlidelser

Keywords:

Kjøkkenmedarbeidere er utsatt for muskel- og skjelettlidelser fordi matlaging innebærer løfting og bæring i tillegg til uhensiktsmessige og repetitive bevegelser.

Denne casestudien fra Finland ser nærmere på hvordan medvirkningsbaserte seminarer for kjøkkenmedarbeidere kan hjelpe dem til å identifisere, analysere og innføre løsninger på risikoer knyttet til muskel- og skjelettlidelser. En ekstern ekspert koordinerte et medvirkningsbasert intervensjonsprosjekt. Det innebar blant annet gjennomføring av en seminarrekke for 504 kjøkkenmedarbeidere.

Deltakerne ble oppmuntret til å analysere risikoer, finne løsninger og gjennomføre endringer på arbeidsplassen. Det ble gjort over 400 ergonomiske endringer i kjøkkenene.  

Last ned in: en | hr | ro |