Seminarer for barnehagemedarbeidere for å redusere muskel- og skjelettlidelser

Keywords:

Barnehagemedarbeidere er utsatt for muskel- og skjelettlidelser fordi arbeidet med barna omfatter løfting, bæring, bøying og huksitting.

Denne casestudien ser nærmere på hvordan medvirkningsbaserte seminarer for barnehagemedarbeidere kan hjelpe dem til å identifisere, analysere og innføre løsninger på risikoer knyttet til muskel- og skjelettlidelser. HMS-rådgivere og et forskningsteam i Danmark samarbeidet om å utvikle et medvirkningsbasert intervensjonsprosjekt.

Det omfattet organisering og gjennomføring av en rekke med seminarer for 96 barnehagemedarbeidere. Seminardeltakerne ble oppmuntrer til å prioritere risikoer, finne løsninger og gjennomføre endringer på arbeidsplassen. 

Last ned in: en | hr | ro |