Forbedring av utstyr ved å involvere arbeidstakere i forebygging av risikoer knyttet til manuell håndtering i et PVC-anlegg

Keywords:

Arbeidstakere i produksjonsanlegg må ofte løfte, bære og dra tunge laster. Dette innebærer gjentatt bruk av de samme kroppsdelene, noe som kan føre til muskel- og skjelettlidelser. Denne casestudien tar for seg en intervensjon for å forbedre utstyr og arbeidsforhold ved et stort PVC-produksjonsanlegg i Frankrike.

Intervensjonen involverte anleggsarbeidere, ledelsen, medlemmer av sikkerhets- og helsekomiteen og den regionale arbeids- og velferdsetaten for å forbedre en automatisert maskin som utgjorde risikoer.

På grunnlag av denne intervensjonen introduserte produksjonsanlegget en nydesignet maskin som var tilpasset risikoforebygging og var behagelig for brukerne.  

Last ned in: en | mt | ro | sk |