Opplæring av hotellservicearbeidere som forebyggende koordinatorer for å samarbeide med kolleger om forebygging av muskel- og skjelettlidelser

Keywords:

Arbeidet til renholdere, ansvarlige for lintøy og restaurantpersonale innebærer ubekvemme bevegelser og arbeidsstillinger, løfting og skyving av last, bøying og repeterende armbevegelser.

Denne casestudien fremhever hvordan opplæring av en gruppe ansatte i risikoforebygging hjalp et hotell i Frankrike med å selvstendig analysere risikoer og implementere bedre løsninger for arbeidstakernes helse og sikkerhet.

Ved hjelp av den regionale arbeids- og velferdsetaten fikk seks frivillige ansatte (renholdere, ansvarlige for lintøy og restaurantpersonale) opplæring som forebyggende koordinatorer. I denne rollen observerte de arbeidsforholdene nøye for å identifisere risikoer, drøftet problemer med medarbeidere og produserte rapporter med forslag til løsninger.

 

Last ned in: en | hr | ro | sk | sl |