Bruk av den medvirkningsbaserte metoden «TMS PRO» for å redusere muskel- og skjelettlidelser hos pakkelinjemedarbeidere i landbruket

Keywords:

Pakkelinjemedarbeidere er utsatt for skader og muskel- og skjelettlidelser fordi arbeidet innebærer håndtering av tung last, repetitive bevegelser og ugunstige arbeidsstillinger.

Denne casestudien ser nærmere på samarbeidet mellom HMS-organisasjonen Carsat og fabrikkens ledelse og ansatte for å forbedre eksisterende HMS-tiltak for medarbeiderne på pakkelinjen ved en fabrikk i landbruksnæringen i Frankrike. Den medvirkningsbaserte metoden består i at de aktuelle medarbeiderne ble trukket inn i analysen av risiko og vurderingen av forebyggende tiltak.

Den vellykkede intervensjonen satte også fabrikken i stand til å videreføre forebyggingspolitikken sin uten hjelp utenfra.

Last ned in: en | hr | sk |