Resymé - Arbeidstakermedvirkning i forebyggingen av risiko for muskel- og skjelettlidelser på arbeidsplassen

Keywords:

Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser har negative konsekvenser for helsen til millioner av europeiske arbeidstakere, produktiviteten og kostnadene for virksomheter i alle bransjer. Medarbeiderne står sentralt i arbeidet for å få gjort noe med dette.

Denne rapporten foreslår metoder for aktiv involvering av medarbeiderne i forebyggingen av muskel- og skjelettlidelser. Den inneholder praktiske eksempler og casestudier fra arbeidsplasser som har gjennomført vellykkede medvirkningsbaserte prosjekter for å håndtere muskel- og skjelettlidelser. Den beskriver også hvilke faktorer og vilkår som må være til stede for effektiv arbeidstakermedvirkning.

Rapporten gir organisasjoner, også småbedrifter, og politiske beslutningstakere råd og veiledning til håndtering av risikoer og gjennomføring av medvirkningsbaserte intervensjoner knyttet til muskel- og skjelettlidelser.

Last ned in: en | es | fr | hr | is | it | lt | mt | nl | pt | sk | sl |