ErgoPar – en deltakende ergonomisk tilnærming for forebygging av risiko på arbeidsplassen

Keywords:

Denne casestudien skisserer ErgoPar (Ergonomía participativa), en deltakende ergonomisk tilnærming utviklet i Spania. Hovedfunksjonen til ErgoPar er at den skal involvere alle interessenter i bedriften, dvs. topp- og mellomledelse, ulike arbeidstakergrupper og sikkerhetseksperter, i prosesser knyttet til identifisering av arbeidsrelaterte risikofaktorer, problemløsning og beslutningstaking. Noen av hovedtrinnene inkluderer gjennomføring av intervjuer, utfylling av spørreskjemaer, etablering av en Ergo-gruppe, konsultering av verneombud og opprettelse av arbeidsmiljøsoner på arbeidsstasjonene.

ErgoPar fremmer en forebyggingskultur i bedrifter ved å styrke kommunikasjonen mellom alle interessenter, øke bevisstheten og gi arbeidstakerne kontroll over egen sikkerhet og helse. Dette gjør bedriften i stand til å bruke egne ressurser til å etablere en langsiktig tilnærming til forebygging uten behov for eksterne byråer. 

Last ned in: en | ro | sk |