Redusere muskel- og skjelettlidelser blant arbeidstakere innen vindyrking med en deltakende tilnærming som omfatter videoanalyse

Keywords:

Arbeidet til arbeidstakere innen vindyrking (drueproduksjon) innebærer lange timer med repeterende bevegelser i ubekvemme stillinger. I en liten vindyrkingsbedrift i Frankrike nådde fraværet 50 prosent under sesongen for beskjæring.

For å håndtere dette problemet, ba ledelsen om bistand fra den regionale arbeids- og velferdsetaten. Denne casestudien fremhever hvordan deltakende tiltak kan redusere risikoen for muskel- og skjelettlidelser. Ergonomikonsulenter filmet først arbeidstakerne på stedet. I samarbeid med arbeidstakerne analyserte de deretter videoen for å fastslå de biomekaniske faktorene som forverret arbeidstakernes tilstand.

Etter validering av faktorene med arbeidstakerne, ble forskjellige løsninger testet ved å filme arbeidstakerne på nytt og drøfte resultatene. 

Last ned in: en