Arbeidstakermedvirkning i HMS-arbeidet: En praktisk veiledning

Keywords:

Ansatte har ofte inngående kunnskap om arbeidet sitt og hvordan det kan gjøres sikrere. Denne veiledningen viser hvordan arbeidstakerne kan bruke kunnskapen til å kommunisere aktivt med lederne for å forbedre helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Den beskriver de ulike rollene, ansvarsområdene og juridiske forpliktelsene de ansatte og deres representanter og arbeidsgivere har. Den gir konkrete eksempler på tiltak som alle parter kan iverksette for å forbedre helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen på en meningsfull måte. Veiledningen inneholder også en nyttig ”sjekkliste” som arbeidstakerne og deres representanter kan arbeide seg gjennom for å forsikre seg om at alt som kan gjøres for å redusere risikoer, blir gjort.

Last ned in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |