Работа с хронични мускулно-скелетни смущения

Keywords:

В този информационен лист е дадено просто обяснение на хроничните ревматични и мускулно-скелетни заболявания (РМСЗ) и се подчертава колко е важно да се гарантира, че хората с такива заболявания получават подкрепа, за да останат или да се върнат на работа при адаптиране на работното място, особено предвид факта, че РМСЗ стават по-чести с напредването на възрастта.

В него се описва също как служителите могат да преодолеят проблемите, свързани с РМСЗ, и се акцентира върху необходимостта от превантивни действия, ефективна оценка на риска, открит диалог и ранна намеса.

Информационният лист съдържа практически примери за прости начини за приспособяване на работната среда, някои от които могат да бъдат от полза за всички работещи.

Изтегляне in: bg | cs | de | el | en | es | fr | it | pl | pt | sl |