Workers with mental disorders in a digitalized world: challenges, opportunities and needs

Работници с психични разстройства в цифровизиран свят: предизвикателства, възможности и потребности

Keywords:

В статията се прави преглед на това как работниците с диагностицирани и недиагностицирани психични разстройства (ПР) се справят по различни начини с работата, технологиите/цифровизацията и необходимостта от човешки взаимоотношения. Разкриването на ПР на работното място често е трудно за служителя поради стигмa. Следователно работодателите следва да насърчават промяна на работната култура в подкрепа на поверителността и доверието.

Освен това пандемията от COVID-19 оказа значително въздействие върху разпространението на цифровизираната работа (особено работата от разстояние) и върху увеличаването на психичните разстройства. В статията се подчертава необходимостта от индивидуализирани подходи, изграждане на доверие и общо признание, отразени чрез подходяща регулаторна и организационна подкрепа. Развитието на научните изследвания в тази област става все по-важно, за да се гарантира, че потребностите на работниците с ПР са удовлетворени в един променящ се свят на труда.

Изтегляне in: en