Безпилотни въздухоплавателни средства: последици за безопасността и здравето при работа

Keywords:

Използването на безпилотни въздухоплавателни средства (БВС) се увеличава във всички сектори благодарение на отличителните им характеристики и перспективата за по-голяма ефективност. Въпреки това тяхното интегриране в работата създава също предизвикателства за безопасността и здравето при работа (БЗР).

В настоящия документ за обсъждане се разглеждат свързани с това въпроси и се установяват пропуски в изследванията с цел да се увеличат знаниятаза опасенията и последиците в областта на БЗР за работниците, които работят с БВС. Представени са препоръки за заинтересованите страни, които са насочени към разрешаване на проблеми на работното място и могат също така да предотвратят забавяне на развитието в тази област.

Изтегляне in: en