По-безопасни и по-здравословни условия на труд на всяка възраст: Преглед на ресурсите за работните места

Keywords:

Представени са различни инструменти и ресурси, чрез които работните места да се направят по-безопасни и да се гарантира запазването на работниците в добро здраве независимо от възрастта им. Тези инструменти са насочени към широк кръг от теми, целеви групи и методи. С други думи, има по нещо подходящо за всеки. Със застаряването на работната сила в Европа работодателите трябва да осигурят устойчиви условия на труд и тези инструменти ще ви помогнат да постигнете това във вашата организация.

Изтегляне in: en