По-безопасни и по-здравословни условия на труд на всяка възраст: Доклад за анализ на добрите практики на работното място и нуждите на предприятията от подкрепа

Keywords:

В този доклад се изследват практиките на работното място в 36 предприятия — с различен размер и от различни сектори — за справяне с проблемите на застаряващата работната сила. Разгледани са начините за задържане на по-възрастните работници и служители на работа за по-дълго или за подобряване на здравето и благосъстоянието им независимо от възрастта. Обсъдени са мотивите и движещите сили в основата на политиките и практиките, както и факторите за успеха на прилагането им и свързаните с това проблеми. Проучванията на примери от практиката показват също, че микропредприятията и малките предприятия са изправени пред по-големи трудности при прилагането на подобни практики. Дадени са предложения за вида подкрепа, която би била полезна за предприятията, и са отправени препоръки за бъдещи действия.

Изтегляне in: en | es |