Безопасността и здравето при работа като ключов фактор за привличане на нов персонал

Keywords:
Пандемията от COVID-19 засегна очакванията и нагласите по отношение на безопасността и здравето при работа (БЗР) и свързаните с тях политики и практики. Поради това БЗР играе още по-важна роля при наемане на нови служители и търсещи работа.
В този документ за обсъждане се представят общо промените при наемане на служители и човешки ресурси, особено предпочитаните от служителите начини за търсене на работа, и как са се променили очакванията и нагласите им спрямо работодателите .
В него се анализира как БЗР може да бъде основен елемент при представянето на работодателя и при наемането на подходящите кандидати. Накрая се отправят препоръки въз основа на резултатите и обсъжданите теми.
Изтегляне in: en | mt |

Допълнителни публикации по темата