Бъдещето на работата във виртуална среда и безопасността и здравето при работа

Keywords:

Все по-често срещаният преход към виртуална работна среда се ускори в резултат на пандемията от Covid-19, като се очаква да продължи и след нея. В съчетание с технологичното развитие, подпомагащо цифровизацията на работата и работните места, ситуацията показва необходимостта от отчитане на свързаните с това тенденции и предизвикателства.

В настоящия документ за размисъл се разглежда бъдещето на труда във виртуална среда. Обсъжда се значението на контекстуалните проблеми, прогнозираните въздействия от цифровата трансформация и последиците, както и произтичащите от това възможности за безопасността и здравето при работа (БЗР).

В документа се проучват важни съображения за превенция и управление на рисковете за БЗР, както и за разработване на политики. Представени са също последиците за научните изследвания и практиката.

Изтеглянеin: en