Factsheet 87 - Разнообразието на работната ръка и оценката на риска: гаранция, че всеки е обхванат Резюме на доклада на Агенцията

Keywords:

Разнообразието и управлението на разнообразието на работното място са важни въпроси за безопасността и здравето при работа днес. При все това, разнообразието рядко се изследва от гледна точка на оценката на риска. Все още са рядкост практическите инструменти за оценка на риска, които вземат под внимание специфичните рискове, с които се сблъскват например хората с увреждания, работниците мигранти, възрастните работещи, жените и временно наетите работници.

Изтегляне in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | ro | sk | sl | sv |