„Е-факт 74“: Наноматериалите в дейностите по поддръжката: професионални рискове и превенция

Keywords:

В този брой на „Е-факт“ е дадено кратко въведение към наноматериалите и рисковете от тях за безопасността и здравето на работниците. Обяснява се как работниците могат да попаднат на наноматериали при извършване на дейности по поддръжка и се предоставя информация относно това какво следва да се направи за превенция на експозициите.

Изтегляне in: bg | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | lt | nl | pt | sk | sl |