COVID-19 и мускулно-скелетните смущения: двойна тежест за работниците мигранти в Европа?

Keywords:

COVID-19 представлява нов и нововъзникващ риск за здравето, свързан с работното място. В този документ за обсъждане се разглеждат непропорционалните рискове, пред които са изправени работниците мигранти, които и без това са сред най-уязвимите в работната сила в Европа.

В документа се разглеждат работните места, които се свързват с особено голям риск от експозиция на COVID-19, както и мускулно-скелетни смущения (МСС), които са друг широко разпространен свързан с работата риск.

Констатациите показват, че работниците мигранти са свръхпредставени на работни места с висок риск от експозиция на COVID-19, също в комбинация със и/или свързани с МСС рискове, което потвърждава, че COVID-19 засилва съществуващите неравенства сред работниците мигранти.

Документът препоръчва редица мерки за защита на здравето и благосъстоянието на работниците мигранти, включително целеви информационни кампании, достъп до здравеопазване и мерки в подкрепа на заетостта.

Изтеглянеin: en