Бъдещи кампании

Кампанията за 2020—2022 г. поставя акцента върху превенцията на свързаните с работата мускулно-скелетни смущения (МСС).

Мускулно-скелетните смущения (МСС) продължават да са сред преобладаващите в Европа здравословни проблеми на работното място.

Рискове, свързани със стойката, еднообразни движения или уморителни и болезнени позиции на тялото, носене или местене на тежки товари — всеки един от тези често срещани на работното място рискови фактори може да доведе до МСС. Широкото разпространение на свързаните с работата МСС е знак, че са необходими повече усилия, за да се повиши осведомеността за начините на превенция.

Кампанията показва по достъпен начин причините за този траен проблем. Нейната цел е да разпространи качествена информация по темата, да насърчи създаването на многопластов подход за борба с проблема и да предложи практични инструменти и решения, които да бъдат въведени на работното място.

За повече информация относно МСС посетете раздела, посветен на този проблем, на нашия уебсайт.