You are here

Награди за добри практики за здравословни работни места

За кампанията „Здравословни работни места“

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) организира двугодишни кампании „Здравословни работни места“ с подкрепата на институциите на ЕС и европейските социални партньори и съгласувани на национално равнище от мрежата на националните фокусни точки на Агенцията.

Настоящата кампания „Здравословни работни места за всички възрасти“ за периода 2016—2017 г. насърчава балансирания труд и остаряването в добро здраве. Кампанията популяризира значението на превенцията през целия трудов живот и повишава осведомеността относно приспособяването на труда към индивидуалните способности, оказва съдействие на работодателите, работниците и служителите посредством предоставяне на информация и инструменти за управление на безопасността и здравето при работа (БЗР) в контекста на застаряващата работна сила и улеснява обмена на добри практики в тази област.

Награди за добри практики за здравословни работни места

Европейските награди за добри практики за здравословни работни места са важна част от всяка кампания. Конкурсът се организира от EU-OSHA в сътрудничество с държавите членки и председателствата на Съвета на ЕС, с цел да бъдат отличени постижения, които представляват изключителен и иновативен принос към безопасността и здравето при работа. Наградите за добра практика изпълняват също така функциите на платформа за обмен и популяризиране на добри практики в цяла Европа.

В рамките на кампанията „Здравословни работни места за всички възрасти“ за периода 2016—2017 г. наградите за добри практики имат за цел да отличат водещи примери за организации, които управляват активно безопасността и здравето при работа (БЗР) в контекста на застаряващата работна сила.

Наградите за добри практики за здравословни работни места за периода 2016—2017 г. имат за цел да се даде заслужено признание на предприятията и организациите, които са доказали използването на отлични и иновативни методи за насърчаване на балансиран труд в контекста на застаряващата работна сила, цялостен подход към управление на БЗР и перспектива за превенция на риска и подобряване на здравето, обхващаща целия живот, като гаранция за остаряване в добро здраве при работа.

ЕU-OSHA получи 42 заявки от 23 държави. Пет от тези заявки бяха получени от официални партньори на кампанията. Заявките бяха подадени от широко разнообразие от организации с различни размери и от много сектори.

Заявките бяха оценени от тристранно европейско жури, включващо представители на европейските социални партньори, Европейската комисия, органа на Малта за безопасност и здраве при работа и ЕU-OSHA. Председател на журито беше проф. Стивън Беван от Института за проучвания на заетостта (IES). Журито отличи с награди девет от заявките, а други девет бяха поощрени, сред които и заявки от официалните партньори на кампанията.

Всички наградени и поощрени примери са представени в брошурата Награди за добри практики за здравословни работни места за периода 2016—2017 г.