You are here

Награди за добри практики за здравословни работни места

Четиринадесетото издание на наградите за добри практики в областта на здравословни работни места в областта на безопасността и здравето при работа (БЗР) са част от кампанията за 2018—2019 г. Здравословните работни места управляват опасните вещества и с тях се отличават организации, които управляват активно рисковете, произтичащи от опасни вещества на работното място.

Наградите за добри практики в областта на здравословните работни места се връчват от EU-OSHA в сътрудничество с държавите членки на ЕС, за да се отличат постижения, които представляват изключителен и новаторски принос към безопасността и здравето при работа. Наградите служат и като платформа за обмен и популяризиране на добри практики в цяла Европа.

По-специално за изданието на наградите за 2018—2019 г. се търсят примери, които показват цялостен подход към управлението на безопасността и здравето при работа (БЗР) и реални подобрения по отношение на използването и работата с опасни вещества, които гарантират безопасни и здравословни условия на труд. Освен това независимото тричленно жури търси мерки, които са едновременно устойчиви и приложими в сходен контекст.

Как да участвате

EU-OSHA очаква кандидатури от всички заинтересовани организации и физически лица от цяла Европа, както и от посредници като социални партньори, специалисти и професионалисти в областта на безопасността и здравето и консултанти по въпросите на БЗР на работното място.

За повече информация относно надпреварата и крайните срокове за кандидатстване, моля, разгледайте брошурата „Награди за добри практики“.

Изтеглете формуляра за кандидатстване.

Всички кандидатури преминават първо през оценка на национално равнище посредством тристранна мрежа. След това подбраните национални победители се номинират за участие в общоевропейския конкурс.

В случай на каквито и да е колебания или въпроси, моля, обърнете се към националната фокусна точка на EU-OSHA във вашата страна.

Вижте наградените и отличените примери от кампанията за 2016—2017 г.