You are here

Publikácie
30/03/2016

Druhý európsky prieskum podnikov o nových a vznikajúcich rizikách (ESENER-2) - Prehľad: riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Druhý európsky prieskum podnikov o nových a vznikajúcich rizikách (ESENER-2) - Prehľad: riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Táto správa poskytuje prehľad zistení druhého Európskeho prieskumu podnikov o nových a vznikajúcich rizikách (ESENER-2), ktorý sa vo všeobecnosti zameriava na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) a konkrétne na psychosociálne riziká, ako aj na zapojenie zamestnancov do riadenia BOZP a hlavné hybné sily pri prijímaní opatrení, či prekážky. Cieľom prieskumu je pomôcť pracoviskám účinnejšie riešiť bezpečnosť a ochranu zdravia a propagovať zdravie, ako aj pohodu zamestnancov. Poskytuje medzinárodne porovnateľné informácie dôležité na vypracovanie a zavedenie nových politík v tejto oblasti.

Downloadin:EN

Summary & Resources