Factsheet 87 - Rozmanitosť pracovnej sily a hodnotenie rizík: zaručene bude každý zahrnutý Zhrnutie správy agentúry
11/01/2010 Zadajte: Informačné letáky 2 strany

Factsheet 87 - Rozmanitosť pracovnej sily a hodnotenie rizík: zaručene bude každý zahrnutý Zhrnutie správy agentúry

Keywords:Campaign 2016-2017, Hodnotenie rizík

Rozmanitosť pracovnej sily a jej riadenie na pracovisku sú v súčasnosti významným aspektom dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Napriek tomu sa v rámci štúdia venovalo rozmanitosti z hľadiska hodnotenia rizík dosiaľ iba veľmi málo pozornosti. Nástroje na hodnotenie rizík, ktoré by zohľadňovali konkrétne riziká ohrozujúce napríklad zdravotne postihnutých, migrujúcich zamestnancov, starších zamestnancov, ženy a sezónnych zamestnancov, sa zatiaľ používajú iba zriedkavo.

Na prevzatie
download

Ďalšie publikácie o tejto téme