You are here

Publikácie
11/01/2010

Factsheet 87 - Rozmanitosť pracovnej sily a hodnotenie rizík: zaručene bude každý zahrnutý Zhrnutie správy agentúry

Factsheet 87 - Rozmanitosť pracovnej sily a hodnotenie rizík: zaručene bude každý zahrnutý Zhrnutie správy agentúry

Rozmanitosť pracovnej sily a jej riadenie na pracovisku sú v súčasnosti významným aspektom dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Napriek tomu sa v rámci štúdia venovalo rozmanitosti z hľadiska hodnotenia rizík dosiaľ iba veľmi málo pozornosti. Nástroje na hodnotenie rizík, ktoré by zohľadňovali konkrétne riziká ohrozujúce napríklad zdravotne postihnutých, migrujúcich zamestnancov, starších zamestnancov, ženy a sezónnych zamestnancov, sa zatiaľ používajú iba zriedkavo.

Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV