You are here

Publikácie
15/05/2007

fs66ew06_sk

fs66ew06_sk

Ako nováčikom v práci a na pracovisku vám chýbajú skúsenosti s prácou a rizikami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sa môžu vyskytnúť. Máte právo na bezpečnú a zdravú prácu, vrátane nevyhnutných školení a dohľadu. Máte právo klásť otázky a informovať sa o veciach, ktoré sa vám zdajú byť nebezpečné. Ak ešte nemáte 18 rokov, zákon vám zakazuje vykonávať niektoré nebezpečné práce, keďže ešte nemáte dostatok skúseností, a nie ste profesionálne vyspelí. Tento informačný leták sa týka nebezpečenstiev na pracovisku. Ďalší informačný leták vám poskytne rady o vašich právach a povinnostiach.

Downloadin:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV