fs66ew06_sk
15/05/2007 Zadajte: Informačné letáky 2 strany

fs66ew06_sk

Keywords:BOZP a mladí ľudia

Ako nováčikom v práci a na pracovisku vám chýbajú skúsenosti s prácou a rizikami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sa môžu vyskytnúť. Máte právo na bezpečnú a zdravú prácu, vrátane nevyhnutných školení a dohľadu. Máte právo klásť otázky a informovať sa o veciach, ktoré sa vám zdajú byť nebezpečné. Ak ešte nemáte 18 rokov, zákon vám zakazuje vykonávať niektoré nebezpečné práce, keďže ešte nemáte dostatok skúseností, a nie ste profesionálne vyspelí. Tento informačný leták sa týka nebezpečenstiev na pracovisku. Ďalší informačný leták vám poskytne rady o vašich právach a povinnostiach.

Na prevzatie
download

Ďalšie publikácie o tejto téme