You are here

Publikácie
15/05/2007

fs63ew06_sk

fs63ew06_sk

Pracujú vaše deti v bezpečnom prostredí? Ste si istí, že niekto na nich dozerá? Tento informačný leták vám umožní oboznámiť sa s opatreniami týkajúcimi sa bezpečnosti a zdravia pri práci, ktoré by mali prijať zamestnávatelia osobitne kvôli mladým zamestnancom. Zároveň bude cennou pomôckou, keď budete vašim deťom vysvetľovať, ako predchádzať úrazom na pracovisku.

Downloadin:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV