Factsheet 42 - Otázky rodovej rovnosti pri bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
11/09/2003 Zadajte: Informačné letáky 2 strany

Factsheet 42 - Otázky rodovej rovnosti pri bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Keywords:Ženy a BOZP

Existujú podstatné rozdiely v pracovnom živote žien a mužov a tieto ovplyvňujú ich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP). „The Community stategy on health and safety at work“ (Stratégia spoločenstva v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci) považuje za cieľ zdôraznenie alebo integrovanie rodovej rovnosti do činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Na podporu tohto cieľa agentúra vypracovala správu, skúmajúcu rozdiely v pohlaví pri zraneniach a chorobách na pracovisku, medzery vo vedomostiach a dopady na zlepšovanie prevencie rizika.

Na prevzatie
download

Ďalšie publikácie o tejto téme