Strečing na pracovisku a iné úpravy umožňujúce návrat do práce po problémoch s chrbtom – verejná správa

Keywords:

V tejto prípadovej štúdii sa poukazuje na úspešný návrat projektovej manažérky do práce po ročnej neprítomnosti, pretože trpela hruškovitým (piriformis) syndrómom, ktorý spôsobuje bolesť vyvolanú, okrem iného, dlhým sedením. Vďaka tomu, že počas celej svojej neprítomnosti udržiavala kontakt s nadriadeným a kolegami, ako aj vďaka ich podpore sa pracovníčka cítila oceňovaná a urobila kľúčové rozhodnutia, pokiaľ ide o jej plán návratu do práce.

Odkedy sa vrátila do práce, organizácia prijala kombináciu opatrení: umožnili jej začať pracovať neskôr, zaviedol sa softvér na rozoznávanie hlasu a prispôsobené vybavenie, aby jej umožnili vykonávať úlohy bez bolestí.

Tieto opatrenia dopĺňal proaktívny prístup zamestnankyne, poradenstvo odborníkov, ako aj to, že si zakúpila vychádzkovú palicu so stoličkou a smart hodinky s časovačom, ktoré jej pripomínajú, aby si dala prestávku v sedení.

Prevziať in: en