Práca s chronickými poškodeniami podporno-pohybovej sústavy

Keywords:

Tento informačný list jednoduchým spôsobom vysvetľuje, čo sú chronické reumatické choroby a poškodenia podporno-pohybovej sústavy. Poukazuje sa pritom na dôležitosť podporovania ľudí s týmito ochoreniami, aby zotrvali v zamestnaní alebo aby im návrat do práce uľahčili úpravy pracoviska, keďže výskyt týchto chorôb stúpa so starnutím pracovnej sily.

Opisuje, ako zamestnávatelia môžu prekonať výzvy, ktoré prinášajú reumatické choroby a poškodenia podporno-pohybovej sústavy, pričom sa dôraz kladie na preventívne opatrenia, efektívne hodnotenie rizík, otvorený dialóg a včasné zásahy.

Poskytuje praktické príklady jednoduchých úprav na pracovisku, ktoré sú prínosné pre všetkých zamestnancov.

Prevziať in: bg | cs | de | el | en | es | fr | it | pl | pt | sl |