Prieskum v radoch pracujúcich venovaný vystaveniu rizikovým faktorom rakoviny

Keywords:

V tomto prehľade projektu vám predstavíme nový prieskum o vystavené pracujúcich rizikovým faktorom rakoviny v Európe. Na úrovni EÚ neexistuje dostatok spoľahlivých a porovnateľných údajov o vystavení rizikovým faktorom rakoviny na pracovisku. Náš nový prieskum je určený na doplnenie chýbajúcich údajov o jednom z najväčších zdravotných problémov súvisiacich s prácou v Európe.

Prieskum bude prebiehať podľa vzoru austrálskej štúdie o expozícii na pracovisku s použitím webovej aplikácie na vyhodnotenie vystavenia na pracovisku v závislosti od pracovných úloh (OccIDEAS).  Najprv sa uskutoční v reprezentatívnej vzorke šiestich členských štátoch EÚ, pričom prvé výsledky by mali byť k dispozícii v roku 2023.

Prevziať in: de | en | es | fi | fr | hu |