Zhrnutie – Stratégia prevencie a jej uplatnenie v praxi. Praktické postupy na riešenie poškodení podporno-pohybovej sústavy

Keywords:

V rámci projektu Prehľad výskumu, politiky a praxe v prevencii poškodení podporno-pohybovej sústavy, ktorý realizuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, projektový tím vypracoval v niekoľkých krajinách hĺbkovú analýzu politík prevencie poškodení podporno-pohybovej sústavy. Cieľom bolo lepšie pochopiť, za akých podmienok sú stratégie a opatrenia na riešenie tohto veľmi častého zdravotného problému najúčinnejšie.

Správa obsahuje 25 iniciatív na politickej úrovni a hĺbkovú analýzu šiestich krajín s rôznymi strategickými prístupmi k prevencii poškodení podporno-pohybovej sústavy. Vo výsledkoch sú zahrnuté medzery v údajoch a hodnoteniach, ako aj faktory úspešnosti, ktoré vyplynuli z analýzy.

Prevziať in: bg | de | el | en | es | fr | it | mt | no | pt | ro | sl | sv |