Inteligentné digitálne monitorovacie systémy pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci: použitia a výzvy

Keywords:

Sú užitočné? Ide o proaktívny prístup? Tak ako pri všetkom novom, aj v tomto prípade treba porovnať výhody nových monitorovacích systémov pre bezpečnosť a ochranu zdravia (BOZP) s ich nevýhodami. Na základe dôkladného preskúmania príležitostí a výziev sa v tomto prehľade výskumu navrhuje pracovná definícia a rozlišuje sa medzi proaktívnym a reaktívnym monitorovaním BOZP.

V dokumente sa uvádza prehľad toho, čo funguje a čo ešte treba zlepšovať. Ponúka poznatky pre politiku, výskum a spoločnosti a zdôrazňuje význam účasti pracovníkov a dizajnu zameraného na človeka.

Prevziať in: en

Ďalšie publikácie o tejto téme