Bezpečnejšia a zdravšia práca v každom veku – správa o stave v jednotlivých krajinách: Slovensko

Keywords:

V správach o stave v jednotlivých krajinách sa skúmajú politiky, stratégie a programy členských štátov a krajín EZVO zamerané na riešenie výziev v spojitosti so starnutím pracovnej sily v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ako aj oblasti politiky, ktoré ovplyvňujú BOZP, ako sú zamestnanosť, sociálne záležitosti, verejné zdravie a vzdelávanie, vrátane politík, stratégií a programov súvisiacich s rehabilitáciou/návratom do práce. V správach sa uvádza aj prehľad vývoja politík a iniciatív, ktoré boli v Európe prijaté s cieľom riešiť problematiku demografických zmien.

Prevziať in: en | sk |