Prevencia a riadenie zdravotných a bezpečnostných rizík pri práci pre digitálnej platformy: príklady iniciatív, postupov a nástrojov

Keywords:

Práca pre digitálne platformy je zvyčajne spojená s horším prístupom k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ako je tomu v prípade tradičných foriem práce. Keďže v EÚ v súčasnosti pôsobí viac ako 500 digitálnych pracovných platforiem, prevláda neustála naliehavá potreba účinne chrániť takýchto pracovníkov v rámci práce sprostredkovanej platformami online a priamo na mieste.

V tejto štúdii sa skúmajú významné iniciatívy v oblasti BOZP, ktoré realizuje celý rad subjektov vrátane tvorcov politík, zástupcov digitálnych pracovných platforiem, sociálnych partnerov a samotných pracovníkov platforiem a ktorých cieľom je zlepšiť pracovné skúsenosti a podmienky pre pracovníkov platforiem. Okrem toho sa v nej sformuloval a načrtol súbor politických odporúčaní.

Prevziať in: en

Ďalšie publikácie o tejto téme