Prezentácia: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v Európe: súčasný stav a trendy v roku 2023

Keywords:

Táto prezentácia poskytuje prehľad správy s názvom „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v Európe: stav a trendy v roku 2023“, v ktorej sú uvedené jej ciele, štruktúra a hlavné posolstvá. V hlavnej správe sa skúmajú rôzne ukazovatele, trendy a kontextuálny vývoj v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

Prevziať in: el | en | fi | fr | hu | nl | pl | pt | sk |