Muskuloskeletálne zdravie pracovníkov v odvetví kaderníckych služieb

Keywords:

Tento článok je jedným z radu diskusných článkov, ktoré sa zaoberajú odvetviami s vysokým výskytom muskuloskeletálnych porúch (MSD). Sú v ňom zhrnuté zistenia z preskúmania, ktoré bolo vykonané v rámci projektu ErgoHair, ktorého cieľom je podporovať zdravé a bezpečné pracovné prostredie v odvetví kaderníckych služieb.

Článok skúma dôkazy a prichádza k záveru, že niektoré činnosti a aspekty práce vystavujú pracovníkov v odvetví kaderníckych služieb výraznému riziku vzniku MSD. Niektorí musia zanechať túto profesiu z dôvodu nepriaznivých účinkov tejto práce na ich zdravie. Autori navrhujú opatrenia, ktoré by mohli znížiť riziko vzniku MSD u pracovníkov pôsobiacich v kaderníckych službách, a oblasti pre ďalšiu prácu.

Prevziať in: en