Prevencia poškodení podporno-pohybovej sústavy v stavebníctve: príklady systémov stimulov orgánu INAIL

Keywords:

Tento diskusný článok sa venuje prevalencii poškodení podporno-pohybovej sústavy v stavebníctve v EÚ a zvlášť v Taliansku, ako aj úkonom, pri ktorých sú pracovníci vystavení rizikám, napr. manuálnemu zdvíhaniu a nevhodným polohám.

Článok sa zameriava na vibrácie, ktoré predstavujú značný rizikový faktor, pričom pracovníci sú pri práci s nástrojmi a pri obsluhe strojov vystavení vibráciám v oblasti ruky a paže a vibráciám zasahujúcim celé telo.

Poskytujú sa v ňom informácie o štandardizovaných metódach hodnotenia rizík v súvislosti s biomechanickým preťažením a uvádzajú sa príklady projektov, ktoré financuje INAIL, národný inštitút pre poistenie proti pracovným úrazom, v rámci pomoci stavebným podnikom pri znižovaní rizík vzniku poškodení podporno-pohybovej sústavy.

Prevziať in: en