Exoskeletons&OSH.pdf.jpeg

Vplyv využívania exoskeletonov na bezpečnosti a ochranu zdravia pri práci

Keywords:

V tomto diskusnom dokumente sa skúma úloha, ktorú môžu zohrávať exoskeletony v budúcnosti, ako aj vplyv ich využitia na bezpečnosti a ochranu zdravia pracovníkov. Rovnako sa pozornosť venuje ich úlohe pri prevencii poškodení podporno-pohybovej sústavy, pričom sa nezabúda na možné riziká, ktoré by mohli vzniknúť pri ich využití v rôznych oblastiach.

V dokumente sa potvrdzuje neistota spojená s účinkami využívania exoskeletonov na zdravie a ťažkosti pri definovaní jednotných certifikačných kritérií a poukazuje sa na potreby rozsiahlejších štúdií. Rozoberá sa tu aj hierarchia prevencie pri navrhovaní budúcich pracovísk a pri tvorbe ergonomického pracovného prostredia sa nespolieha na exoskeletony.

Prevziať in: bg | cs | da | de | el | en | es | fi | fr | hu | nl | pl | pt |