Poškodenia podporno-pohybovej sústavy v poľnohospodárskom odvetví: od identifikácie rizík po prijímanie preventívnych opatrení

Keywords:

Práca v poľnohospodárstve sa vyznačuje tým, že veľa úkonov sa v rámci nej opakuje. K nadmernej záťaži môže dochádzať najmä pri ručnej manipulácii s bremenami a pri ich dvíhaní alebo môžu byť tieto úkony vykonávané v neprirodzených polohách. Práca vonku a špecifickosť terénu kladú na konštrukciu poľnohospodárskych strojov vysoké nároky. V tomto diskusnom dokumente sa pozornosť zameriava na mechanizáciu, ktorej cieľom je znížiť riziko poškodení podporno-pohybovej sústavy (najmä poškodení horných končatín) v poľnohospodárskom odvetví. Obsahuje tiež normy hodnotenia rizík.

V dokumente je uvedená prípadová štúdia o poľnohospodárstve v regióne Marche v Taliansku a opisuje sa v ňom podpora, ktorú taliansky Národný inštitút pre poistenie proti pracovným úrazom (INAIL) poskytuje s cieľom pomôcť poľnohospodárskym mikropodnikom a malým podnikom pri prevencii poškodení podporno-pohybovej sústavy.

Prevziať in: en