Poškodenia podporno-pohybovej sústavy v zdravotníctve

Keywords:

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy sa stávajú čoraz väčším problémom pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v dôsledku rastúcej potreby starostlivosti o pacientov, ťažkostí pri hľadaní personálu a starnúcej pracovnej sily.

Tento diskusný dokument obsahuje prehľad literatúry o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy na pracoviskách v zdravotníctve. Poskytuje prehľad o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy a ich výskyte v zdravotníctve, analyzuje rizikové faktory a venuje sa efektívnym opatreniam pri prevencii, znižovaní a riadení poškodení podporno-pohybovej sústavy.

Prevziať in: en