ErgoKita: príklad ergonomických opatrení vo vzdelávacích zariadeniach

Keywords:

V tomto diskusnom dokumente sa skúma projekt ErgoKita, ktorý bol zameraný na rizikové faktory spôsobujúce poškodenia podporno-pohybovej sústavy u pedagogických zamestnancov v predškolských zariadeniach a účinky prijatých opatrení. Najprv sa merali fyziologické aspekty práce zahŕňajúce nevhodné polohy tela, ako je státie a dvíhanie, spolu dostupnosťou ergonomického vybavenia.

Nábytok vhodný nielen pre deti, ale aj pre dospelých, prispel k zdravému pracovnému prostrediu pre zamestnancov. Participácia zamestnancov na rozhodovacom procese podporila angažovanosť a zvýšila povedomie o problematike, čo viedlo k zmene správania na pracovisku i mimo neho. Parcitipatívny ergonomický prístup sa začal uplatňovať v mnohých odvetviach a prijaté opatrenia sa dajú realizovať aj v iných predškolských zariadeniach a v iných krajinách.

Prevziať in: en